Chiếc Lá

ngày 13.11.20

Trên cành chiếc lá đong đưa
Sợ cơn bão táp, gió mưa tạt về!
Lòng đoài đoạn nhớ thương quê
Đêm sâu bất tận, ngày lê thê dài
Trong ta nghìn nỗi u hoài
Đêm mơ bão rớt bên ngoài hiên trăng


« TRANG NHÀ »