Hoài Niệm Một Thời

ngày 29.10.20

Máy bay nằm viện bảo tàng
Phi công như lá úa vàng cuối thu
Hoàng hôn đầy những sương mù
Thoáng nghe tiếng gió vi vu bên thềm

Hình ảnh chiếc C130A của KQVNCH – chiếc này đã vượt thoát trước ngày 30/4/1975 do Đ/U Cảnh và Tr/U Khiêm – mới chụp ở một Viện Bảo Tàng Chiến Tranh ở Ohio do Tr/U Phạm Quang Khiêm gửi tặng.


« TRANG NHÀ »