Cháu Ngoại

ngày 23.08.20

Vũ Hạ-Vy sanh giữa cơn bão dữ
4 ngày sau Nội Ngoại mới được bồng
Tưởng đó là đã quá sức chờ trông
Giờ mẹ của nó lại lập thêm kỳ tích

Sinh thằng con trai trong cơn đại dịch
(Dịch Corona từ Vũ Hán bên Tầu)
Giữa lúc người người phải cách ly nhau
Sợ lây nhiễm, vô tình gây đại hoạ

Y-Thanh chào đời thêm niềm vui mới lạ
Cháu trai đầu đời của Nội Ngoại hai bên
Thế mà con cũng chỉ sinh nở mình ên
Lại đơn độc vì cách ly cả tháng

Ngày Y-Thanh vừa tròn một tháng
Nội Ngoại cách ly cũng đủ hạn kỳ
Ôm chầm Y-Thanh cùng với Hạ-Vy
Ôi thương quá! Ôi tuyệt vời lắm lắm

072020


« TRANG NHÀ »