Chiều Nghiêng Bóng

ngày 16.08.20

Bóng chiều nghiêng, nắng chiều nghiêng
Tôi bơ bơ đứng bên triền cỏ hoang
Dõi theo cánh nhạn bay ngang
Tiếng kêu khắc khoải lòng càng tịch liêu

Chân mây ửng đỏ ráng chiều
Hoàng hôn cùng với quạnh hiu một màu
Mây lơ lửng bay về đâu
Soi gương dòng nước bên cầu buồn tênh.

Tháng 8/2020


« TRANG NHÀ »