Bóng Chiều Bên Sông

ngày 15.08.20

Hoàng hôn tĩnh lặng, yên bình
Cỏ cây đứng lặng nghiêng mình lắng nghe
Đó đây vang vọng tiếng ve
Mây bay lãng đãng, chim về núi xa

Soi dòng nước ánh chiều pha
Lòng nghe cô tịch bóng tà dương soi
Giật mình tôi nhận ra tôi
Tháng năm đã úa, môi cười đã phai!

Tháng 8/2020


« TRANG NHÀ »