Hoàng Hôn

ngày 13.08.20

Mặt trời đỏ rực non tây
Vàng hoe giọt nắng cuối ngày rưng rưng
Lá cây xào xạc ven rừng
Lũ chim ríu rít hót mừng xôn xao

Ngang trời tiếng hạc tìm nhau
Suối gầy nước lặng nhuốm màu hoàng hôn
Và tôi cùng nỗi cô đơn
Giữa chiều bảng lảng nghe hồn nhẹ tênh!

Tháng 8/2020


« TRANG NHÀ »