Giới thiệu nhạc phẩm mới

ngày 22.06.20

…được thực hiện bởi Thanh Hùng và Phượng Vy trên làn sóng 1600AM Saigon-Dallas Radio.
Gồm có 3 tác phẩm:

Nước Trôi Mồ Mẹ:
Thơ: Hoàng Phong Linh
Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Lưu Trường Hải

Việt Nam Quê Hương Tôi:
Nhạc và Lời Yên Sơn
Ca sĩ: Lưu Trường Hải

Trả Lại Cho Tôi
Saigon Ngày Tháng Cũ
:
Nhạc và Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Tuấn Vỹ« TRANG NHÀ »