Hương Biển

ngày 16.06.20


rồi tới lúc phải lìa xa
niềm vui chưa trọn, ngày qua vội vàng
chuyện vui buồn, lẽ hợp tan
bâng khuâng tự hỏi có còn tương lai

khi ra về nắng chiều phai
đường xa thẳm sợ nhớ ai võ vàng
dẫu chưa là cuộc ly tan
mà nghe như một cung đàn chùng dây

khi ra về nắng cuối ngày
vòng ôm từ biệt nhìn say môi cười
vừa rời tay đã nhớ người
nhớ con sóng vỗ nói lời chia ly

trùng trình quay gót bước đi
khi vòng tay muốn ôm ghì… vội buông
biết rằng không thể tròn vuông
thì xem như mộng canh trường. Đành thôi!

Đầu Tháng 6/2020


« TRANG NHÀ »