Môi thơm

ngày 14.06.20


Môi hồng cười nụ hồn nhiên
Cánh hồng hé mở bên hiên gọi mời
Chiều tà sương bạc rơi rơi
Nghiêng nghiêng vóc liễu môi cười mơn man
Nhìn thôi cổ đã khát ran
Ước chi đặt nụ nồng nàn lên môi


« TRANG NHÀ »