Thơ Của Tôi

ngày 11.06.19


Thơ tôi dệt chuyện trên trời
Ngẫu nhiên rụng xuống trúng người lạ, quen
Không cần nhớ, chẳng cần quên
Đừng hy vọng, chớ bắt đền… tội tôi
Nhưng thơ khó dệt khi vui
Chỉ khi buồn khổ chín muồi mới mong

My poetry makes up from fantasy
Coincidentally hits someone known or unknown
No need to remember, neither to forget
Do not hope, do not blame… unfair for me
Nice poetry is hard to generate with happiness
But when in deeply sadness it’ll flow free


« TRANG NHÀ »