Sáng Kingwood

ngày 19.04.20

Sáng hôm nay Rừng Vua vàng trong nắng
Hoa khoe mau gọi lũ bướm vờn quanh
Bầu trời cao, hoa cỏ biếc màu xanh
Ngồi lặng ngắm mùa xuân cao tiếng hát


« TRANG NHÀ »