Chương Trình Giới Thiệu Sáng Tác Mới

ngày 14.02.20

của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Washington DC nhân ngày Lễ Tình Yêu 2020, do Huy Tâm biên soạn và thực hiện với sự cộng tác của Quỳnh Chi, Quỳnh Vân và Phạm Tương Như.


« TRANG NHÀ »