NHỚ NGƯỜI

ngày 16.03.17


(viết giùm cô nhỏ)

em buồn ngó đếm bước chân
lệ rớt xuống, buồn ngó lên… nhớ người
nhớ ai nỗi nhớ bồi hồi
nụ hôn còn đó, nụ cười còn đây
nụ tình hương tỏa ngất ngây
như men rượu đắng làm cay mắt huyền

em buồn dỗ giấc cô miên
nghe tê tái lạnh từng miền thịt da
ngoài hiên trăng bạc sương pha
miên man nghĩ tới người xa cuối trời

03.05.2004


« TRANG NHÀ »