ĐI TU

ngày 2.04.18


Đi Tu

Con quỳ lạy Đức Chúa Cha
Cúi lạy Đức Phật Di Đà chứng minh

Đi Chùa

Lên Chùa nhìn Phật mỉm cười
Trang nghiêm vô lượng – cõi người phù vân
A Di Đà Phật từ tâm
Quán Âm tự tại – cõi trầm luân con
Nam Mô, tâm đạo chưa tròn
Ba la Bát Nhã – vẫn còn si mê
Sắc Không rồi cũng quay về
Tự tâm hỷ xả để nghe tiếng cười

Đi Nhà Thờ

Con quỳ lạy Chúa ba ngôi
Cầu xin Thánh Nữ nhận lời khấn xin
Mười điều răn cố giữ gìn
Tha kẻ có nợ thể tình chiên ngoan
Nhưng lòng con vẫn đa đoan
Cầu xin ơn phước – buộc ràng tử sinh
Nhìn lên Đức Mẹ đồng trinh
Nụ cười từ ái … rạp mình ăn năn

Đi Tu Thiền

Mở tâm khai ngộ đêm nay
Thấy yêu ma đứng giữa ngay giảng đường
Hỏi người danh tánh hà phương
Cớ sao không sợ cõi dương trần buồn

Chợt nghe vang vọng tiếng chuông
Chợt nghe thoang thoảng mùi hương trầm người
Mở con mắt thấy môi cười
Hứng chân hạnh phúc xuống đời phù vân

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »