Lưu Luyến

ngày 18.11.19


Chim xa bầy chim kêu lẻ bạn
Người xa người năm tháng buồn tênh
Tự nhiên ngày tháng chông chênh
Tự nhiên cứ nhớ không quên thế này
!

Cám ơn đời cho tôi gặp em
Ở một dịp tình cờ không báo trước
Gặp một lần rồi không quên được
Mắt môi cười vàng chín cả mùa thu

Tôi ngồi đây ngó trời đất âm u
Có cơn mưa về ngang bất chợt
Mưa rất nhẹ từng giọt buồn rụng rớt
Giọt rưng rưng đậu cánh lá cuối mùa

Tôi ngồi đây… hàng quán vắng người mua
Đốt điếu thuốc phì phà tìm hơi ấm
Mưa ngoài trời sao trong lòng ướt đẫm
Tự nhủ lòng đâu phải bởi mùa thu

Tháng 11/2019


« TRANG NHÀ »