Lý Lẽ Con Tim

ngày 4.11.19


Nhớ có lần tôi nói với em
khi chập choạng cơn say
Rằng tôi rất sợ một ngày
Em sẽ nói với tôi lời giã biệt
Sợ, không phải vì những bâng khuâng nuối tiếc
mà thương cho tình yêu gắn bó, mặn nồng

Em chỉ cười nhìn tôi
Và tôi tự nhủ với lòng
Hãy chuẩn bị cho điều tệ nhất
Khi nỗi lo sẽ trở thành sự thật
Vì cuộc tình mình đầy những trái ngang

Đâu có ai muốn khuấy động sự bình an
nhưng khổ nỗi trái tim không là lý trí
Thế cho nên những điều nghe như vô lý
mà vẫn cam lòng phó thác tương lai

Lý lẽ con tim không ai khác ai
Và tôi cũng chỉ là con người thế tục
Đâu ai nỡ cướp đi hạnh phúc
của người mình yêu, khi lý trí trở mình

Biết tôi sợ nghe
nên em chọn làm thinh
Khi tin nhắn, email không hồi đáp
Khi người hẹn và người không muốn gặp
Biển sóng vô tình vẫn hát lời ru

Tôi thương trăng thu
Em thương màu lá
Ai cũng biết tình chúng mình chỉ là hệ quả
giữa lý trí và con tim trong trận chiến ân tình

Chớm Thu 2019


« TRANG NHÀ »