Thử Vẽ Một Bức tranh

ngày 28.10.19


Sáng nay thu ngập rừng phong
Mặt trời ửng hồng cùng với trời xanh
Đong đưa lá úa trên cành
Và chuyện chúng mình cũng đã vào thu

Bặt tin nhau đã từ lâu
Đã quên sắc màu, hương vị tình yêu
Đi, về một bóng cô liêu
Nhớ sáng, thương chiều cũng chỉ hoài công

Sáng nay thu ngập rừng phong
Và ở trong lòng vàng lá thu rơi
Duyên xưa nợ cũ hết rồi
Tôi đứng bên đời lặng ngắm mùa qua

Kingwood tháng 10/2019


« TRANG NHÀ »