Bức Hình Thu

ngày 9.10.19


Sáng nay nhận một tấm hình
O chụp đâu đó cố tình gửi tôi
Chớm Thu nhiều lá vàng rơi
Hàng cây đứng lặng, vắng người lại qua
Nghiêng nghiêng vạt nắng chan hoà
Nhuộm vàng cảnh sắc, lá hoa một màu

Ai vui được cảnh thu sầu
Từ khi O bước qua cầu… vẫy tay
Từ khi bóng nhạn chân mây
Là tôi khấp khểnh tháng ngày chông chênh

O còn nhớ, O đã quên
Cớ sao lại gửi bức hình vàng thu?

Đầu Tháng 10/2019


« TRANG NHÀ »