Mong Tin Nhạn

ngày 7.10.19


Thoạt trông tưởng bướm vờn quanh
Ngước nhìn lên cành… mùa lá rụng rơi
Ô hay Thu đã về rồi
Nhưng sao biền biệt tin người tôi yêu
Mong tin sáng, ngóng thư chiều
Nhìn đâu cũng thấy quạnh hiu một màu
Em làm gì, em ở đâu
Muốn quên thì cũng đôi câu gọi là
Chờ khi trăng xế bóng tà
Xót thương chi cũng đã xa nghìn trùng

Đầu Tháng 10/2019


« TRANG NHÀ »