Vầng Trăng Khuyết

ngày 26.09.19


Tháng năm như chiếc bóng
Trên hè phố rêu xanh
Giữa trời cao đất rộng
Đầy sương khói bồng bềnh
Tim khua nhịp đập buồn tênh
Hồn như lạc giữa miếu đền Chiêm dân

Nghe một chút bâng khuâng
Rụng rơi trong tiềm thức
Nghe một chút ân cần
Giữa hai đầu mộng thực
Đã qua rồi những cơn bĩ cực
Vẫn chưa tìm được chút thái lai

Lòng đầy nỗi u hoài
Quê hương xa vời vợi
Chiều ngả bóng vẫn còn đứng đợi
Sợ đêm qua, sợ lỡ chuyến đò
Ầu ơ giọng hát câu hò
Ngập ngừng rớt xuống vần thơ muộn phiền

Giữa Tháng 9/2019


« TRANG NHÀ »