Nói Với Em

ngày 23.09.19


Em tựa cửa ngó vào vùng ánh sáng
Mặt trời lên hay trăng lạnh mờ sương
Đang nghĩ gì, hay mơ mộng, nhớ thương?
Sao anh thấy dáng em buồn như biển

Anh xa quê từ ngày xong cuộc chiến
Ở bên trời, lòng khắc khoải khôn nguôi
Phương nầy đây cũng chẳng có gì vui
Lòng đoài đoạn thương quê mình quá đỗi

Tóc đã bạc, tháng ngày đi quá vội
Sợ một mai không về tới quê nhà
Đất càng gần, trời mỗi lúc mỗi xa
Vẫn phải nhắm mắt đưa chân đi tới

Buồn chi em, ước mơ ngoài tầm với
Hương tình yêu như hương nụ quỳnh đêm
Đến rồi đi… đừng lưu luyến chi thêm
Trăng cổ độ thôi soi bờ bến cũ

Ai cũng biết tình yêu và lạc thú
Khó chung lối về miên viễn em ơi
Như em cố nhìn lượn sóng trùng khơi
Cũng đâu thấy chúng bạc đầu vì gió

Ai mà chẳng bạc đầu vì thương nhớ
Đường song song chắc gặp ở cuối trời
Mỗi chúng ta cũng chỉ có một đời
Vừa để sống, để yêu, và ly biệt

Giữa Tháng 9/2019


« TRANG NHÀ »