Tin Vui Về Lý Tống

ngày 28.03.19


Tự nhiên nổi đình nổi đám
Tin Ó Đen từ giã cõi đời
Tin thiệt nhanh loan tải khắp nơi
Trên Facebook, trên các Diễn Đàn internet
Từ sáng tới chiều nhận tin phát mệt
Tưởng bạn mình đã đi thật rồi nên cũng viết phân ưu
Ai nhè đó chỉ là một loại “fake news”
(Dẫu tin dỏm nhưng không vì ác ý
Mà chỉ vì lòng quan tâm đầy thiện chí
Muốn cho bạn bè đây đó biết hung tin)

Nhưng Ó Đen chưa muốn lìa bỏ cõ trần
Bỗng mở mắt trước khi gia đình rút ống
Mừng cho bạn vẫn còn sức sống
Có lẽ chưa đành lòng nhắm mắt buông xuôi
Nhưng chắc bọn mình không còn làm gì được bạn ơi
Khi bóng xế sắp tàn và hoàng hôn đầy trong mắt
Mà bóng dáng quê hương vẫn nghìn trùng xa lắc
Bị bọn quỷ ma ngự trị bạo tàn
Còn lăm le nhượng bán cho ngoại bang
Trong khi cả một dân tộc chịu cúi đầu khuất phục

Nhưng dẫu thế nào cũng xin cầu chúc
Bạn chóng được phục hồi
Để cùng với bạn bè chia sẻ nỗi đau chung
Hay làm thêm một chuyến cuối cùng
Về bom sập Ba Đình
Tiêu diệt lũ buôn dân, bán nước

Ừ! Quê hương còn tối tăm Ó Đen chưa chết được
Rán sống chờ ngày đất nước quang vinh.

Kingwood 25/3/2019


« TRANG NHÀ »