Tiễn Biệt Ó Đen Lý Tống

ngày 7.04.19Cảnh người chợt nghĩ đến ta

Không lâu cũng chết vì già, bệnh thôi

Xác vùi hồn sợ mồ côi

Quê hương đất nước một trời chia xa!

Nghe tin bạn đã bất ngờ cất cánh
Lời từ ly chưa kịp viết thành câu
Bạn đã sống với một đời bão nổi
Tiếc, cuối cùng vẫn chưa biết về đâu

Thôi đã hết một quãng đời tranh đấu
Buổi từ ly quá cay đắng, ngậm ngùi
Sao vội vã nói chi lời vĩnh biệt!
Quê hương vẫn còn xa khuất trùng khơi

Con người vốn lắm tài thì lắm tật
Bạn của tôi đâu khác chuyện đời thường
Nay bỏ hết những hơn-thua-còn-mất
Kể cả bầu trời non nước quê hương

Tôi ở xa không dịp về đưa tiễn
Viết vần thơ tặng bạn với tấm lòng
Ôi Ó Đen, ôi anh hùng Lý Tống
Đến rồi về tay trắng vẫn hoàn không

5/4/2019


« TRANG NHÀ »