Tự Tại

ngày 25.12.18


Viết tặng Thầy Vũ Ngô Cường, cựu Giáo sư Trường Trung Học Long Khánh

một mình uống rượu, một mình say
an nhiên tự tại với cỏ cây
sáng sáng ra ao xem cá lội
chiều chiều nằm võng ngó trời mây
bon chen danh lợi ai mặc kệ
ta chứ thong dong với tháng ngày
mai mốt cuối đời quay về núi
cũng chỉ là gió thoảng mây bay

làm thơ, viết sấm chuyện ông Trình
chuyện ngài họ Vũ thiệt mới kinh
mất dạy về vườn vui đồng áng
buồn đời quăng bút, lợi danh khinh
buồn vui trơ trụi hóc bà tó
ấm lạnh một phương chỉ riêng mình
dẫu biết thế nhân đầy thương ghét
rán giữ cho nhau một chút tình

12/2018


« TRANG NHÀ »