Hoàng Hôn Cùng Nỗi Nhớ

ngày 26.08.20


Sương giăng mờ mịt buồn tênh
Thoáng nghe tiếng vọng gọi đêm lạc loài
Xạc xào nhánh cỏ cành cây
Chiều đi vội vã bóng ngày chìm sâu
Quẩn quanh chưa biết về đâu
Sao nghe chất ngất nỗi sầu mênh mang

Nhớ ngày lá rụng thu sang
Nhớ ánh trăng vàng chứng kiến nụ hôn
Nguồn thơ vương vấn ngập hồn
Nhớ quay quắt nhớ, thương mòn mỏi thương
Còn đây phảng phất mùi hương
Từ trong tiềm thức niềm tương tư buồn

25112018


« TRANG NHÀ »