Giới Thiệu Tác Phẩm ở Quận Cam, Nam Cali

ngày 3.11.18

Thơ, Văn, Ca, Nhạc… không là sĩ
Cũng tập tành chơi, nghĩ chắc vui
Không để bon chen danh cùng lợi
Chỉ muốn góp chút hương cho đời

Phần 1:

Phần 2:


« TRANG NHÀ »