Một Mùa Đông

ngày 21.10.18

Thơ: Lưu Trọng Lư
Diễn ngâm: Yên Sơn

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói« TRANG NHÀ »