Phỏng Vấn Hội Thoại

ngày 29.09.18

Chương trình truyền thanh “Những Trái Tim Việt Nam” ở Vùng Thủ Đô, do nhà văn nữ Phong Thu thực hiện.

Phong Thu đã phỏng vấn Yên Sơn, trong dịp Yên Sơn về Washington DC để giới thiệu hai tác phẩm mới ngày 16/9/2018.« TRANG NHÀ »