Dòng Tưởng Niệm

ngày 6.09.18


…để tưởng nhớ PHD Tinh Long 7 và những chiến sĩ can trường Quân Lực VNCH đã nằm xuống trong Mùa Tháng Tư năm 1975

Mùa Tháng Tư lại về!
Gợi nỗi buồn đau cho bầy chim tản lạc
Khắp phương trời xa, thương nhớ trời Nam
Bốn mươi ba năm qua… nghĩ lại vẫn hờn căm
Khi dân tộc còn điêu linh, lòng người ly tán

Nghĩ tới chiến hữu một thời
Oai hùng, Dũng cảm
Cười giữa trận tiền coi cái chết như không
Ai cũng sẵn lòng xả thân đền nợ núi sông
Ai cũng chặt dạ hy sinh cho tự do, no ấm

Rồi một ngày Tháng Tư đau buồn lắm
Kẻ bị bắn rơi, người tự vẩn với thành
Gia đình chia ly, đất nước tan tành
Dân tộc bỗng như giữa vùng biển động

Các anh chết đi cho chúng tôi còn được sống
Dù sống cuộc đời cay đắng, bi thương
(Thân phận làm trai trong cuộc chiến bảo vệ quê hương
Mà phải đành đoạn bó tay, lìa xa tổ quốc)
Tinh thần yêu nước của các anh luôn là ngọn đuốc
Soi đường cho chúng tôi những lúc ngả lòng
Dù đã cuối đời người nhưng trách nhiệm vẫn chưa xong
Khi đất nước càng ngày càng tăm tối
Dân tộc đau thương,
Đương quyền ung thối
Người dân vô tâm
Mặc lũ Hán nô cẩu tặc lộng hành

Viết mấy dòng để tưởng nhớ đến các anh
Nhân mùa Tháng Tư hai không mười tám
Ngoài trời đang mưa, không gian ảm đạm
Và trong lòng tôi… rệu rã nhớ lại một thời!

Tháng Tư 2018


« TRANG NHÀ »