Hơi Lạnh Đầu Thu

ngày 9.08.18


Lâu rồi không gặp thăm nhau
Nhớ đêm Cổ Tích, nhớ màu Hương Xưa

Tháng Tám đã về bên suối vắng
Lũ ve sầu như đã ngủ yên
Bỗng nhớ tình em, tâm trĩu nặng
Có phải lâu rồi em đã quên

Con nước gầy lặng lờ như ngủ
Chở chiếc lá vàng, in bóng mây
Mà lòng anh bỗng như sóng vỗ
Thu đã về rồi em có hay

Mười lăm năm chẵn em còn nhớ
Trong sổ đời em, em có ghi?
Có lẽ chúng mình không duyên nợ
Nghĩa nặng tình sâu chẳng giúp gì

Hoàng hôn phủ xuống bên bờ suối
Ngồi hát vu vơ với lá hoa
Nghe nặng trái sầu, nghe tiếc nuối
Thương cuộc tình bỗng chốc phôi pha

Dường như thu đã về trước ngõ
Hơi gió qua thềm nghe lạnh căm
Nhớ em. Anh nhớ ân tình cũ
Đêm mịt mùng sâu… lạnh chỗ nằm

Đầu Tháng 8/2018


« TRANG NHÀ »