Nguyền Rủa

ngày 5.07.18


(Nghe Tin Việt cộng vẫn tiếp tục tiến hành việc thành lập 3 Đặc Khu Kinh Tế)

Thật không biết đầu óc lũ chúng bây chứa những gì trong đó
Mà không biết sự lợi hại của ba đặc khu dự định cho thuê
Hay là vì bạc tiền chúng mầy đã ngập mặt phủ phê
Nên bất kể nước mất nhà tan, thẳng đường mua bán

Đọc những phát ngôn của chúng mầy thật lòng ngao ngán
Như phường tuồng vô học, như những trẻ dốt chăn trâu
Không biết giang san gấm vóc nầy còn tồn tại được bao lâu
Khi dân tộc vẫn còn bị lũ khốn chúng mầy cưỡi đầu cưỡi cổ
Cướp giựt vô luân trong tay người dân cùng khổ
Đánh đập dã man những tấm thân yêu nước thương nòi

Lũ chúng mầy hãy đợi đấy mà coi
Làm sao thoát được lưới trời lồng lộng
Lũ chúng mầy những con, thằng đảng viên Việt cộng
Làm sao rửa được vết nhơ cho dòng họ, cháu con
Vẫn biết mai kia nếu đất nước không còn
Thì cả lũ sẽ tìm đường trốn ra ngoại quốc

Tổ tông chúng mầy sẽ một đời nhơ nhuốc
Vật chất nào có thể che lấp được nghiệt oan
Có nghe chăng tiếng nguyền rủa, oán than
Hỡi những kẻ bán nước! Hỡi một bầy thái thú

Đầu tháng 7/2018


« TRANG NHÀ »