Mừng Sinh Nhật Tròn 1 Tuổi Hạ-Vy

ngày 27.08.18

…Đúng ngày ngày năm trước, cô bé Hạ-Vy được sanh ra đời giữa cơn bão cấp I mang tên Harvey, thổi vào thành phố Houston và các thành phố lân cận vùng Đông Nam Tiểu Bang Texas…


« TRANG NHÀ »