TRỐNG VẮNG

ngày 14.02.19Chi lạ rứa tui với O khác họ
Lại sanh lòng quyến luyến người dưng
Tưởng O đi, rảnh nợ tui mừng
Sẽ mặc sức lên diễn đàn quậy phá

O biết không mấy hôm ni buồn quá
Tui thẫn thờ đi nhặt lá vàng rơi
Mùa ở đây chừ cũng đã xuân rồi
Rứa mà vẫn còn lá vàng lây lất

O biết không chiều hôm qua say ngất
Tối ôm đàn ra hát dưới trăng suông
Ngó mông lung, tìm trong cõi vô thường
Mong thấy bóng dáng ai cười say đắm

O biết không có cái gì lạ lắm
Trong lòng tui, kể từ bữa O đi
Cứ xôn xao như thiếu vắng cái gì
Khi bối rối lại đem hình ra hỏi

Dù vẫn nhớ, hôm O đi, có nói
Hai tuần sau O chắc sẽ quay về
Nhưng thời gian dài chi lạ rứa thê
Cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên tờ lịch

14032003


« TRANG NHÀ »