“Góp Chút Hương Cho Đời”

ngày 22.02.18

Xin giới thiệu đến bạn bè và thân hữu:
CD đầu tay Tình Ca Yên Sơn.
Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Ca Sĩ: Thanh Ngọc, Huy Luân


« TRANG NHÀ »