Phố Vắng Em Rồi

ngày 7.01.18

Thơ Yên Sơn
Nhạc Tuấn Chương


Nhạc: Vũ Khoa
Hình ảnh: Tony Phước


« TRANG NHÀ »