Viết cho các con tôi

ngày 12.04.18Tháng Tư này đúng hăm tám năm
Xa quê, biệt xứ đầy hờn căm
Hằn trên tâm khảm, trên vầng trán
Dấu tích phong trần, vạn nếp nhăn

Tháng Tư này đúng hăm tám năm
Mắt mờ, tóc trắng với hùng tâm
Đường về càng lúc càng xa quá
Hạt máu trong tim chậm nẩy mầm

Nhìn lại đàn con ngày một lớn
Tiếng Mỹ làu hơn tiếng Việt Nam
Con ơi có biết cha lo lắng
Vận nước sau này biết ai kham!

Tên con Phục-Quốc là nung chí
Trở lại quê hương diệt giặc thù
Dù con sinh trưởng trên đất Mỹ
Vẫn giống Tiên Rồng với thiên thu

Cha đặt cho con tên Hoài-Hương
Càng lớn càng xinh đẹp dễ thương
Gọi tên con khiến cha đau xót
Dõi mắt trùng khơi, nhớ lạ thường

Và con Bảo-Quốc biết sao không?
Hơn hai triệu người Việt lưu vong
Mơ ước một ngày quang phục lại
Gắng sức bảo toàn gấm vóc non sông

Thân cha đã mỏi, tâm không mỏi
Vẫn cố nương theo với các con
Mai này dẫu sao dời vật đổi
Hoài bão của cha gắng bảo tồn

Yên Sơn

For My Children

It’s been 28 years this April
Away from my home town, in exile, and in rage
Deep in my heart, like wrinkles on my face
Are marks of time, hardship, and pain

This April, it’s been 28 years
My hair’s gray, my vision fades
The way home is long and dark
Blood will soon dry out to the last drop in my heart.

My children have grown big and tall
More fluent in English than in their mother’s tongue
Dear beloved children, have you ever known my worries,
Who will help bring a new future to our beloved country?

Phuc-Quoc means Rebuilding and Restoring
Real democracy to a country of thousand years.
Though born and growing up in the United States
You still carry our legendary Dragon and Fairy heritage

Hoai-Huong means Nostalgic
Each day you grow more beautiful, more angelique
Each time I call your name I feel homesick
Lost in the horizon, my way to return home..

And Bao-Quoc means Preserving our Country
With its own beauty and natural resources.
Also dream and long for the same
Of two plus millions Viet people in exile

My body’s tired, but my mind’s clear.
I’m walking by your side, and still dreaming without fear.
Beloved children, keep faith and preserve my dream.
Through uncertainty of tomorrow, impermanence of things.

Xuan Mai’s translation

April 27 2003


« TRANG NHÀ »