Nhạc

Karaoke Người Ở Lại - Nhạc - 15.06.21


Karaoke Vầng Trắng Xế Bóng - Nhạc - 13.06.21

Tone Nam Tone NữKaraoke Khúc Thu Ca - Nhạc - 11.06.21


Karaoke Tiếng Gọi Quê Nhà - Nhạc - 09.06.21


Karaoke Khúc Nhạc Chia Ly - Nhạc - 28.05.21


Karaoke Anh Chờ Em Về Lại - Nhạc - 26.05.21


Karaoke Về Thăm Lại Sài-gòn - Nhạc - 10.03.21

Thơ & Nhạc: Yên SơnVideo Nhạc “Thương Nhớ Ơ Hờ” - Nhạc - 07.03.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn Ca sĩ: Lưu Trường Hải Proshow: Tony PhướcMột Cõi Nhớ Thương - Nhạc - 04.03.21

Nhạc & Lời: Yên Sơn Ca sĩ: Hoài ThuMột Cõi Nhớ Thương - Nhạc - 27.02.21

Nhạc & Lời: Yên Sơn Hoà âm & Trình bay: Nguyễn Hậu