Tranh Thơ

BÊN NÀY CÓ NỬA VẦNG TRĂNG - Tranh Thơ - 20.02.17

Một nửa vầng trăng ở nơi đây / Bơ vơ hiu quạnh dáng hơi gầy / Nhớ tóc thu phai trời viễn xứ / Nghe lòng nặng trĩu nhớ thương aiChiếc Lá - Tranh Thơ - 03.01.17


Hội Ngộ Trường Xưa - Tranh Thơ - 16.09.16


Nói Với Em - Tranh Thơ - 25.02.15


Biển Đêm Anh Và Em - Tranh Thơ - 24.02.15


Mùa Thi Nhân - Tranh Thơ - 28.01.15


Chiều Thu Trên Bến Vắng 2 - Tranh Thơ - 22.01.15


Tình Bỗng Xót Xa - Tranh Thơ - 21.01.15


Phận Cây Và Lá - Tranh Thơ - 16.01.15


Nhớ Mùa Trăng - Tranh Thơ - 01.01.15