Tranh Thơ

Chiều Thu Trên Bến Vắng - Tranh Thơ - 22.01.15


Tình Bỗng Xót Xa - Tranh Thơ - 21.01.15


Phận Cây Và Lá - Tranh Thơ - 16.01.15


Nhớ Mùa Trăng - Tranh Thơ - 01.01.15