Thân Hữu Chia Sẻ

Bài giới thiệu Tác Giả “MỘT ĐỜI TƯỞNG TIẾC” - Thân Hữu Chia Sẻ - 13.04.10

Tôi Lê Viết Bé, một người bạn thân của thi sĩ Yên Sơn kể từ thời chúng tôi cùng vào lính, khi cùng nhau mài miệt trong quân trường, ở trường bay, rồi cùng về nước bay mọi miền đất nước.Nhà văn Nhật Nguyễn nói về tác phẩm của Yên Sơn - Thân Hữu Chia Sẻ - 25.01.10

Từ tập thơ đầu tiên Quê hương và Tuổi Trẻ xuất bản vào tháng 3 năm 1975, mãi đến năm 1998, tức hai mươi ba năm sau, Yên Sơn mới giới thiệu đến độc giả thi tập thứ hai “Cho quê hương – Tôi – và Tình yêu”.Yên Sơn: người làm thơ để chia sẻ với đời… - Thân Hữu Chia Sẻ - 31.12.09

Không ai biết trước rằng mình có thể làm thơ hay đến cở nào; và cũng không ai biết trước rằng mình có thể trở thành thi sĩ.Yên Sơn và thơ - Thân Hữu Chia Sẻ - 02.12.09

Thi sĩ Yên Sơn đã thành danh với những dòng thơ đượm tình quê hương dân tộc, tình nắng mưa, tình yêu trai gái bắt gặp trong các thi phẩm đã xuất bản của anh. Yên Sơn đến với Hoa Lư, cũng như Trần Lộc, Thái Vũ, mang theo một túi thơ với những ý thơ thật đặc biệt…