Thân Hữu Chia Sẻ

Chương trình sinh hoạt VBNHK - Thân Hữu Chia Sẻ - 17.10.22

Mỗi tháng một lần vào ngày Thứ Tư đầu tiên @1pm-1:30pm trên làn sóng phát thanh KBDT1160AM Saigon-Dallas với Như Tuyền & Yên Sơn Tháng 9/2022 Tháng 10/2022Chương Trình VHNT Tháng 9/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 17.09.22

…với Như Tuyền trên tần số 1160KBDT Saigon – Dallas RadioChương trình VHNT tháng 7/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 18.07.22

…với Như Tuyền và Phượng Vi trên băng tần 1600AM Saigon-Dallas RadioChương trình VHNT 5/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 14.05.22

Chương trình đặc biệt dành cho Ngày Của Mẹ – Mother’s Day 2022 với Phượng Vy và Như Tuyền trên Saigon-Dallass Radio 1600AM.Chương Trình VHNT Đặc Biệt Hướng Về 30/4 - Thân Hữu Chia Sẻ - 28.04.22

…Chương trình phát thanh đặc biệt hướng về 30 Tháng 4 trên Saigon-Dallas Radio 1600AM với Phượng Vy và Như TuyềnChương Trình VHNT Tháng 4/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 09.04.22

Thân mời quý vị cùng thưởng thức chương trình Văn Học Nghệ Thuật đặc biệt cho mùa 30 tháng 4 của Yên Sơn với Phượng Vy và Như Tuyền trên Saigon-Dallas Radio, băng tần 1600AMVề Bài Thơ “Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai” - Thân Hữu Chia Sẻ - 25.03.22

Thành thật mà nói, tôi đọc bài thơ của anh Yên Sơn ít nhất là chục lần cho ý nhập hẵn vào tâm, tứ rung hết tất cả cung bậc của lòng, và hình ảnh đóng từng khung riêng rẻ rồi hòa nhập lại thành khúc phim “Lưu Nguyễn lạc thiên thai”Chương Trình VHNT Tháng 3/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 10.03.22

…với Như Tuyền & Phượng Vy trên Saigon – Dallas Radio 1600AM.Chương Trình VHNT 2/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 16.02.22

Chương trình VHNT trên làn sóng 1600AM Saigon-Dallas Radio với Phượng Vy & Như TuyềnChương Trình VHNT Tháng 1/2022 - Thân Hữu Chia Sẻ - 13.01.22

…với Phượng Vy & Như Tuyền trên Radio Saigon Dallas 1600AM