Thân Hữu Chia Sẻ

Nhà văn Nhật Nguyễn nói về tác phẩm của Yên Sơn - Thân Hữu Chia Sẻ - 25.01.10

Từ tập thơ đầu tiên Quê hương và Tuổi Trẻ xuất bản vào tháng 3 năm 1975, mãi đến năm 1998, tức hai mươi ba năm sau, Yên Sơn mới giới thiệu đến độc giả thi tập thứ hai “Cho quê hương – Tôi – và Tình yêu”.Yên Sơn: người làm thơ để chia sẻ với đời… - Thân Hữu Chia Sẻ - 31.12.09

Không ai biết trước rằng mình có thể làm thơ hay đến cở nào; và cũng không ai biết trước rằng mình có thể trở thành thi sĩ.Yên Sơn và thơ - Thân Hữu Chia Sẻ - 02.12.09

Thi sĩ Yên Sơn đã thành danh với những dòng thơ đượm tình quê hương dân tộc, tình nắng mưa, tình yêu trai gái bắt gặp trong các thi phẩm đã xuất bản của anh. Yên Sơn đến với Hoa Lư, cũng như Trần Lộc, Thái Vũ, mang theo một túi thơ với những ý thơ thật đặc biệt…